Advert

Kandilli Rasathanesi İstanbul için kara haberi verdi: En son 720 yıl önce olmuştu! Çok kuvvetli geliyor

Türkiye, depremlerle ve doğal afetlerle mücadele ederken, Kandilli Rasathanesi İstanbul için önemli bir uyarıda bulundu.

Kandilli Rasathanesi İstanbul için kara haberi verdi: En son 720 yıl önce olmuştu! Çok kuvvetli geliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-11-2023 08:17

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Musavver Didem Cambaz, İstanbul için büyük bir tsunami uyarısı yaptı. Cambaz, sadece depreme değil, aynı zamanda tsunamilere karşı da önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Tarihsel Perspektiften Tsunami Tehlikesi

Cambaz, Marmara Denizi, Ege ve Akdeniz'deki fay hatlarından dolayı bu bölgelerde tsunami oluşma riskinin bulunduğunu belirtti. Tarihsel olarak, 1303 yılında İstanbul'da yaşanan büyük bir tsunami felaketine dikkat çekti.

Türkiye'de Tsunami Riski ve Önlemler

Tsunami Riski ve Beklentiler

Cambaz, İstanbul ve diğer kıyı bölgelerinde tsunami riskinin yüksek olduğunu, özellikle deprem sonrası deniz altı heyelanlarından kaynaklanabilecek tsunamilerin beklendiğini ifade etti. 1509 ve 1894 depremleri sonrasında yaşanan 6 metrelik dalgaların yıkıcı etkisine dikkat çekti.

Yıkıma Karşı Alınması Gereken Tedbirler

Bu doğal afetlerin yıkıma ve can kayıplarına yol açabileceğini belirten Cambaz, herkesin hem depreme hem de tsunamilere karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

İstanbul ve Diğer Bölgeler İçin Alınması Gereken Önlemler

Tsunami Algısının Düzeltimi

Cambaz, tsunami denildiğinde genellikle yüksek dalgaların akla geldiğini, ancak Türkiye'deki olası tsunamilerin daha düşük seviyede olabileceğini, ancak yine de büyük yıkımlara neden olabileceğini belirtti. Özellikle deniz seviyesinde yerleşim yerlerinin bu afetlere karşı savunmasız olduğunu ifade etti.

Genel Olarak Tsunamiye Karşı Önlemler

Türkiye'nin deprem ve tsunami riski yüksek bir ülke olduğu göz önüne alındığında, bu tür doğal afetlere karşı kapsamlı önlemlerin alınması hayati önem taşıyor. Kıyı bölgelerindeki yerleşim yerleri, altyapı ve acil durum planlamalarının bu risklere uygun şekilde düzenlenmesi gerekmekte.

Türkiye'deki bu doğal afet risklerine karşı alınacak önlemler, hem can hem de mal kaybını minimize etmek açısından büyük önem taşımakta. Devletin ve yerel yönetimlerin, bu tür doğal afetlere karşı gerekli altyapı ve bilinçlendirme çalışmalarını yapması, toplumun bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlayacak önemli adımlar arasında yer alıyor. Bu çalışmalar, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınacak tedbirleri kapsamlı bir şekilde ele almalı, vatandaşların güvenliği ve afetlere karşı dayanıklılığı artırmayı amaçlamalıdır.