Ünlü yapımcıdan ücret isyanı!

Ünlü oyuncular ne kadar kazanıyor? İşte ünlü yapımcıyi isyan ettiren ücretler...

Magazin - 24.03.2014 04:30
Ünlü yapımcıdan ücret isyanı!
Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Beren Saat ve Tuba Büyüküstün gibi yıldız oyuncuların dizilerden yüksek ücretler alması Limon Yapım’ın patronu Hayri Aslan’ı isyan ettirdi.

Ünlülerin dizi ücretleri yapımcıyı isyan ettirdi

Ek­ran­lar­da bir­çok ses ge­ti­ren di­zi­ye im­za atan Li­mon Ya­pı­m’­ın pat­ro­nu Hay­ri Ya­zı­cı, yıl­dız oyun­cu­la­rın al­dı­ğı fa­hiş ra­kam­lar­dan son dere­ce ra­hat­sız ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­rol oyun­cu­la­rı­na ve­ri­len yük­sek üc­ret­le­rin di­ğer oyun­cu­lar ara­sın­da bü­yük bir den­ge­siz­lik oluş­tur­du­ğu­nu be­lir­ten As­lan, “Sek­tö­rün en önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri­si bu üc­ret me­se­le­si­dir. Bir pro­dük­si­yon­da büt­çe­nin bü­yük bir bö­lü­mü baş­rol oyun­cu­la­rı­na ve­ri­li­yor. Böy­le olun­ca da set­te ça­lı­şan­lar ve di­ğer oyun­cu­lar emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı ala­mı­yor. Bu so­ru­nu Ya­pım­cı­lar Der­ne­ği bir ka­rar ala­rak çöz­me­si ge­re­ki­yo­r” di­ye ko­nuştu.


Usta oyuncuya figüran ücreti

Us­ta oyun­cu Sü­mer Til­maç, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ka­tıl­dı­ğı bir prog­ram­da “Bir di­zi­ye ko­nuk oyun­cu ol­mam için tek­lif gel­di. Bö­lüm ba­şı­na bin 500 li­ra ve­re­cek­ler­miş. Bu pa­ra fi­gü­ran­la­ra ve­ri­li­yor. Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­un 65 bin li­ra al­dı­ğı bir yer­de bu na­sıl bir şey. Mes­le­ğe se­ne­le­ri­ni ver­miş bir in­sa­na dal­ga ge­çer gi­bi bir ra­kam tek­lif et­me­le­ri say­gı­sız­lı­k” di­ye­rek sek­tör­de­ki bu du­ru­ma dik­kat çek­miş­ti.

Kim ne kadar alıyor?

Kıvanç Tatlıtuğ 65 bin TL
Beren Saat 65 bin TL
Tuba Büyüküstün 63 bin TL
Kenan İmirzalıoğlu 60 bin TL
Halit Ergenç 60 bin TL

OKAN IŞIK – BUGÜN GAZETESİ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te  paylaş!

YORUMLAR

(3 Yorum Yapıldı)

Misafir(öncü) Halit Ergenç 65bin,Kıvanç 65bin,Tuba 65bin alıyor....neden Halit Ergenç'in 65'i 60 olmuş,, Beren'in 60 bini 65 olmuş anlayamadım!!....Konuya gelirsek, şimdiki oyuncular dünya çapında tanınıyor, eski oyuncularımız kendilerini yeni jenerasyonla bir tutmasın derim!..Burda çektikleri dizi, artık avrupaya kadar gidiyor..aldıkları ücert helal olsun...

24.03.2014 10:33:28

Misafir(öncü) Halit Ergenç 65bin,Kıvanç 65bin,Tuba 65bin alıyor....neden Halit Ergenç'in 65'i 60 olmuş,, Beren'in 60 bini 65 olmuş anlayamadım!!....Konuya gelirsek, şimdiki oyuncular dünya çapında tanınıyor, eski oyuncularımız kendilerini yeni jenerasyonla bir tutmasın derim!..Burda çektikleri dizi, artık avrupaya kadar gidiyor..aldıkları ücert helal olsun...

24.03.2014 10:33:32

Misafir(leyla) tuba 65 bin alıyor ve en çok o hak ediyor.bayanlardan tabi.

24.03.2014 13:20:54
Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz